ZŠ Hanspaulka
v

Změny v rozvrhu čtvrtek 13. 12.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bílková Ludmila - - Žuč - -
Kytnarová Anna Trn
Němcová Věra Hrr
Pálenská Helena Něm Koč ....
Radecká Lenka Růž Růž Růž Sob Ště
Katolická Zuzana Pla
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Hradecká Regina
5 supl. (Něm Lék) Osv 3.A 29 přespočetná hod.
Kočvarová Dana
5 spojeno (Pál Rod) Aj 9.B (Aj2)+ 27
Němcová Věra
4 supl. (Pál Rod) Aj 3.A (Aj2)+ 29 přespočetná hod.
Platzová Markéta
6 supl. (Kat Stud) Tv 7.A (TvD)+ Tv přespočetná hod.
Sobíšková Ludmila
4 spojeno (Rad Sem) Aj1 1.B (Aj1) 8
Štěpánová Aneta
5 supl. (Rad Sem) Prv 1.B 8 přespočetná hod.
Trnková Anna
2 supl. (Kyt Hos) Aj 5.D (Aj4)+ 23 přespočetná hod.
Žuček Stanislav
3 supl. (Bíl Nem) Z 8.A 5 přespočetná hod.
Růžičková Martina
1 supl. (Rad Sem) Čj 1.B 8 přespočetná hod.
2 supl. (Rad Sem) Čj 1.B 8 přespočetná hod.
3 supl. (Rad Sem) M 1.B 8 přespočetná hod.
Změny v rozvrzích tříd
1.B
1 Čj 8 supluje Růž (Rad)
2 Čj 8 supluje Růž (Rad)
3 M 8 supluje Růž (Rad)
4 Aj1 Aj1 8 spojí Sob (Rad)
5 Prv 8 supluje Ště (Rad)
3.A
4 Aj Aj2 29 supluje Něm (Pál)
5 Osv 29 supluje Hrr (Něm)
3.C
4 Aj Aj2 29 supluje Něm (Pál)
5.A
2 Aj Aj4 23 supluje Trn (Kyt)
5.C
2 Aj Aj4 23 supluje Trn (Kyt)
5.D
2 Aj Aj4 23 supluje Trn (Kyt)
7.A
6 Tv TvD Tv supluje Pla (Kat)
7.B
6 Tv TvD Tv supluje Pla (Kat)
8.A
3 Z 5 supluje Žuč (Bíl)
9.A
5 Aj Aj2 27 spojí Koč (Pál)
9.B
5 Aj Aj2 27 spojí Koč (Pál)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou