ZŠ Hanspaulka
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Čtvrtek 15.11.2018
Nepřítomné třídy123456789
4.BExExExExEx
Nepřítomní učitelé123456789
Hnátová Klára(Sem)Jen-....Lon-....
Kůrová Renata(Nem)-Roz-FukHrrPálMak
Německá Eva(PedD)....-Buc..
Platzová Markéta(Sem)RůžRůžRůžRůžŠtě........
Radecká Lenka(Nem)DvoČesBucSobMal-
Tocháčková Barbora(Sem)..BulŽuč-Roz......
Katolická Zuzana(Stud)Jak
Změny v rozvrzích učitelů:
Ballková Pavlína2. hodpřesun >>Čj8.Cna 13.11. 6. hod
Bílková Ludmila2. hodpřesun <<Z8.C(5)z 13.11. 6. hod
Bucci Petra3. hodsupl. (Rad Nem)M1.B(8)přespočetná hod.
4. hodsupl. (Ně PedD)Přv4.A(24)za odpadlou
4. hododpadáVl4.B
Bulanová Dagmar2. hodsupl. (Tob Sem)Vv6.B(17)přespočetná hod.
Dvořáková Iva1. hodsupl. (Rad Nem)Čj1.B(8)přespočetná hod.
Česenková Anežka2. hodsupl. (Rad Nem)Čj1.B(8)přespočetná hod.
Fukárková Valerie4. hodsupl. (Kůr Nem)Lit7.A(12)přespočetná hod.
Hradecká Regina5. hodsupl. (Kůr Nem)Lit7.A(12)přespočetná hod.
Jakoubek Jiří6. hodspojeno (Kat Stud)Tv7.A (TvD)+(Sok)
Maková Helena7. hodJídelna
Malá Ilona5. hodsupl. (Rad Nem)Prv1.B(8)přespočetná hod.
Německá Eva1.-5. hod Obecný pedagogický dohled
Pálenská Helena6. hodsupl. (Kůr Nem)Čj9.B(16)přespočetná hod.
Rozhon Vladimír2. hodsupl. (Kůr Nem)Čj7.B(15)přespočetná hod.
5. hodsupl. (Tob Sem)Vv8.C(17)přespočetná hod.
Sobíšková Ludmila4. hodspojeno (Rad Nem)Aj11.B (Aj1)(8)
Štěpánová Aneta5. hodsupl. (Pla Sem)Osv2.B(18)přespočetná hod.
Žuček Stanislav3. hodsupl. (Tob Sem)D9.A(17)přespočetná hod.
Cepko Jennifer1. hodsupl. (Hnt Sem)Hv9.A(27)do úvazku
Harbour Shelby3. hododpadáAj4.B (UWE2)+
Hasik Jane3. hododpadáAj4.B (UWE1)
Taylor Trisha3. hododpadáAj4.B (UWE3)+
Long Andrea4. hodsupl. (Hnt Sem)Hv9.B(27)do úvazku
Růžičková Martina1. hodsupl. (Pla Sem)M2.B(18)přespočetná hod.
2. hodsupl. (Pla Sem)Čj2.B(18)přespočetná hod.
3. hodsupl. (Pla Sem)Prv2.B(18)přespočetná hod.
4. hodsupl. (Pla Sem)Čj2.B(18)přespočetná hod.
Změny v rozvrzích tříd:
1.B1. hodČj(8)suplujeDvořáková Iva(Rad)
2. hodČj(8)suplujeČesenková Anežka(Rad)
3. hodM(8)suplujeBucci Petra(Rad)
4. hodAj1Aj1(8)spojíSobíšková Ludmila(Rad)
5. hodPrv(8)suplujeMalá Ilona(Rad)
2.B1. hodM(18)suplujeRůžičková Martina(Pla)
2. hodČj(18)suplujeRůžičková Martina(Pla)
3. hodPrv(18)suplujeRůžičková Martina(Pla)
4. hodČj(18)suplujeRůžičková Martina(Pla)
5. hodOsv(18)suplujeŠtěpánová Aneta(Pla)
4.A4. hodPřv(24)suplujeBucci Petra(Ně)
4.B1.-5. hod Exkurze
6.B1. hodVvodpadá(Tob)
2. hodVv(17)suplujeBulanová Dagmar(Tob)
6. hodHvodpadá(Hnt)
7.A4. hodLit(12)suplujeFukárková Valerie(Kůr)
5. hodLit(12)suplujeHradecká Regina(Kůr)
6. hodTvTvD(Sok)spojíJakoubek Jiří(Kat)
7.B2. hodČj(15)suplujeRozhon Vladimír(Kůr)
6. hodTvTvD(Sok)spojíJakoubek Jiří(Kat)
8.A7. hodVvodpadá(Tob)
8. hodVvodpadá(Tob)
8.C2. hodZ(5)přesun <<Bílková Ludmilaz 13.11. 6. hod
2. hodČjpřesun >>na 13.11. 6. hod
5. hodVv(17)suplujeRozhon Vladimír(Tob)
6. hodVvodpadá(Tob)
7. hodHvodpadá(Hnt)
9.A1. hodHv(27)suplujeCepko Jennifer(Hnt)
3. hodD(17)suplujeŽuček Stanislav(Tob)
9.B4. hodHv(27)suplujeLong Andrea(Hnt)
6. hodČj(16)suplujePálenská Helena(Kůr)
Pedagogický dohled u třídy:
4.B, 1.-5.hod - Německá Eva