ZŠ Hanspaulka
v
v

Změny v rozvrhu Monday 20. 5.

Nepřítomné třídy 1 2 3 4 5 6 OP 7 8 9
1.A ŠvP ŠvP ŠvP ŠvP ŠvP ŠvP ŠvP ŠvP ŠvP ŠvP
2.A ŠvP ŠvP ŠvP ŠvP ŠvP ŠvP ŠvP ŠvP ŠvP ŠvP
4.A ŠvP ŠvP ŠvP ŠvP ŠvP ŠvP ŠvP ŠvP ŠvP ŠvP
4.B SpR SpR SpR SpR SpR
6.B Prev Prev
8.A Výj Výj Výj Výj Výj Výj Výj Výj Výj Výj
9.A Výj Výj Výj Výj Výj Výj Výj Výj Výj Výj
Nepřítomní učitelé 1 2 3 4 5 6 OP 7 8 9
Bucci Petra .. Bal Hra Bal Bal .... - - - -
Cejpová Jana Ant - Ant - - - - - - -
Čerplová Lucie Jír Jír - Jír Jír Buch - - - -
Knoblochová Lenka .. .. ....
Menčíková Karolína .. .. .. .. ..
Němcová Věra .. .. .. .. .. .... - - - -
Německá Eva .. Tol Žuč .... - - - - - -
Petrtýlová Karolína .. .. .. .. .. - - - - -
Roudná Anna Čap Čap
Šajben Jakub ..
Šreinová Eliška .. .. .. .. .. .. - - - -
Štefka Matěj Roz Brm - .... Ran .. - - .. -
Tačík Michal - - - - - - - - - -
Tocháčková Barbora Vla .... .. Hra Hra - .. .. - -
Volný Vít .. - - Luk .... How - - - -
Brücknerová Veronika - - - - - - - - - -
Yankovich Iryna - - - - - - - - - -
Místnosti mimo provoz 1 2 3 4 5 6 OP 7 8 9
12 Prev Prev
Změny v rozvrzích učitelů
Antošová Zuzana
1 supl. (Cej Nem) Čj 7.A 15 do úvazku
3 supl. (Cej Nem) Čj 6.A 16 do úvazku
Ballková Pavlína
2 supl. (Buc PedD) Čj 5.A 24 za odpadlou
3 odpadá Čj 9.A
4 supl. (Buc PedD) Vl 5.A 24 za odpadlou
4 odpadá Čj 9.A
5 supl. (Buc PedD) Čj 5.A 24 přespočetná hod.
Brandalíková Michaela
2 supl. (Šte PedD) Tv 7.A (TvCh)+ Sok za odpadlou
2 odpadá M 8.A
Bucci Petra
1. les., 9. les., OP. les., 3. les., 2. les., 8. les., 6. les., 5. les., 4. les., 7. les.Obecný pedagogický dohled
Bucharová Kateřina
6 Jídelna  
6 odpadá M 9.A
Collins Marc
1 změna Vl 4.A+
2 odpadá Aj 9.A (Aj2a)
5 změna Aj 8.A (Aj3)+
DSilva Sonia
2 odpadá Aj 9.A (Aj1a)
5 změna Aj 8.A (Aj1)+
Howard Nerissa
6 spojeno (Vol PedD) Z 9.B+ 5
Hradecká Pickar Tereza
1 odpadá Nj 8.A (NjA)
3 supl. (Buc PedD) Vl 5.B 26 za odpadlou
3 odpadá Čj 8.A
4 supl. (Tob PedD) Vv 6.B 17 za odpadlou
4 odpadá Čj 8.A
5 supl. (Tob PedD) Vv 6.B 17 za odpadlou
Knoblochová Lenka
2. - 3. les.Obecný pedagogický dohled
Lukačovič Pavlína
4 supl. (Vol PedD) Z 7.B 5 přespočetná hod.
Menčíková Karolína
1. les., 5. les., 3. - 4. les., 2. les.Obecný pedagogický dohled
Němcová Věra
4. les., 7. - 8. les., 1. - 2. les., 6. les., 5. les., 3. les., 9. les., OP. les.Obecný pedagogický dohled
Německá Eva
2. les., 9. les., OP. les., 5. les., 4. les., 3. les., 6. les., 8. les., 7. les., 1. les.Obecný pedagogický dohled
Petrtýlová Karolína
2. les., 1. les., 6. - 7. les., 3. les., 5. les., 8. - 9. les., 4. les.Obecný pedagogický dohled
Pray Joshua
5 změna Aj 8.A (Aj2)+
Rancová Markéta
1 změna Špj 8.A (Šj8)+
5 supl. (Šte PedD) Z 6.A+ 5 přespočetná hod.
Rozhon Vladimír
1 supl. (Šte PedD) Tv 5.A Sok za odpadlou
Šajben Jakub
2 odpadá Aj 6.B (Aj2)
Šemík Jakub
5 odpadá Ch 9.A
Štefka Matěj
7. les., 1. les., 3. les., 6. les., 5. les., 2. les., 4. les., 8. les., OP. les., 9. les.Obecný pedagogický dohled
Tocháček Daniel
5 změna Inf 8.A (Aj4)+
7 přesun >> 9.B na 21.5. 5. hod
Tocháčková Barbora
3. les., 5. les., 2. les., 4. les., 9. les., 7. les., 1. les., 8. les., 6. - OP. les.Obecný pedagogický dohled
Tocháčková Lucie
2 supl. (Ně PedD) Čj 5.B 26 přespočetná hod.
Tylová Cori
3 změna Vv 2.A+
4 změna Vv 2.A+
Vlachová Alena
1 supl. (Tob PedD) Inf 5.B 7 za odpadlou
Volný Vít
9. les., 2. les., 5. les., 7. les., 3. les., 6. les., 8. les., 4. les., OP. les., 1. les.Obecný pedagogický dohled
Žuček Stanislav
3 supl. (Ně PedD) Přv 5.A 24 přespočetná hod.
Náboženství
7 změna Nb 1.A (Nb1)+
Čapková Petra
1 supl. (Rou Lék) Čj 2.C 20 přespočetná hod.
2 supl. (Rou Lék) Čj 2.C 20 přespočetná hod.
Jírová Kateřina
1 supl. (Čer Stud) Čj 3.B 29 dohled
2 supl. (Čer Stud) Prv 3.B 29 dohled
4 supl. (Čer Stud) M 3.B 29 dohled
5 supl. (Čer Stud) Tv 3.B Sok dohled
Yankovich Iryna
7. les., 4. les., 6. les., 9. les., 1. les., 5. les., 8. les., 2. les., OP. les., 3. les.Obecný pedagogický dohled
Změny v rozvrzích tříd
1.A
2. les., 4. - 5. les., 9. les., OP. les., 6. les., 3. les., 7. - 8. les., 1. les. Škola v přírodě
2.A
5. les., 8. les., 2. les., OP. les., 3. les., 1. les., 6. les., 7. les., 4. les., 9. les. Škola v přírodě
2.C
1 Čj 20 supluje Čap (Rou)
2 Čj 20 supluje Čap (Rou)
3.B
1 Čj 29 supluje Jír (Čer)
2 Prv 29 supluje Jír (Čer)
4 M 29 supluje Jír (Čer)
5 Tv Sok supluje Jír (Čer)
4.A
9. les., 5. les., 3. les., 6. les., 8. les., OP. - 7. les., 1. les., 4. les., 2. les. Škola v přírodě
4.B
5. les., 1. les., 4. les., 3. les., 2. les. Speciální rozvrh
5.A
1 Tv Sok supluje Roz (Šte)
2 Čj 24 supluje Bal (Buc)
3 Přv 24 supluje Žuč (Ně)
4 Vl 24 supluje Bal (Buc)
5 Čj 24 supluje Bal (Buc)
5.B
1 Inf 7 supluje Vla (Tob)
2 Čj 26 supluje Tol (Ně)
3 Vl 26 supluje Hra (Buc)
6.A
1 Aj Aj1 odpadá přesun na PÁ 24.5., 3.h.
1 Aj Aj2 odpadá přesun na PÁ 24.5., 3.h.
3 Čj 16 supluje Ant (Cej)
5 Z 5 supluje Ran (Šte)
6 Tv TvCh odpadá (Šte)
6.B
4 Vv 17 supluje Hra (Tob)
5 Vv 17 supluje Hra (Tob)
6 Tv TvCh odpadá (Šte)
2. - 3. les. Prevcentrum
7.A
1 Čj 15 supluje Ant (Cej)
2 Tv TvCh Sok supluje Brm (Šte)
7.B
2 Tv TvCh Sok supluje Brm (Šte)
4 Z 5 supluje Luk (Vol)
8.A
5. - 6. les., 4. les., OP. les., 3. les., 1. - 2. les., 8. les., 7. les., 9. les. Vzdělávací výjezd
8.B
1 Nj NjB odpadá (Ně)
1 Ij Ij8 odpadá (Buc)
8 Tv TvCh odpadá (Šte)
9.A
7. les., 5. les., 1. les., OP. les., 6. les., 3. - 4. les., 8. les., 2. les., 9. les. Vzdělávací výjezd
9.B
6 Z 5 spojí How (Vol)
7 přesun >> na 21.5. 5. hod
Pedagogický dohled u třídy:
1.A
Hodina: 1. - 9. les., Učitel: Petrtýlová Karolína, Yankovich Iryna
2.A
Hodina: 1. - 9. les., Učitel: Němcová Věra
4.A
Hodina: 1. - 9. les., Učitel: Německá Eva
4.B
Hodina: 1. - 5. les., Učitel: Menčíková Karolína
6.B
Hodina: 2. - 3. les., Učitel: Knoblochová Lenka